Η εταιρία μας

Η Agroterra ιδρύθηκε το 2014 από τη Γεωπόνο Δασκάλου Ελένη, τον Γεωπόνο Γουδούτση Κων/νο και τον σποροπαραγωγό και έμπορο σιτηρών Κλωναρίδη Γιώργο. Η εταιρία δραστηριοποιείται στους τομείς χονδρικού εμπορίου, γεωργικών εφοδίων, σποροπαραγωγής, συμβάσεων διαφόρων καλλιεργειών (ηλίανθο, σόγια, ελαιοκράμβη κ.α.) καθώς και συγκέντρωση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Η Agroterra έχει έδρα στην πόλη της Δράμας και αρχές του 2017 θα έχει στη διάθεση της αποθήκη στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.